Home / Việc Làm Vui / Tư duy sáng tạo – Kỹ năng hữu hiệu trong giải quyết vấn đề – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Tư duy sáng tạo – Kỹ năng hữu hiệu trong giải quyết vấn đề – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Mệt mỏi vì những phương pháp giải quyết vấn đề cũ rích? Cùng VieclamVui tìm hiểu quy trình CPS trong việc áp dụng tư duy sáng tạo vào giải quyết vấn đề ➤ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui

Quy trình CPS áp dụng tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề

  • Làm rõ
  • Suy nghĩ (giai đoạn phân kỳ)
  • Phát triển (giai đoạn hội tụ)
  • Triển khai thực hiện

Để có quy trình CPS thành công nhất bạn cần chủ động tách các lớp ý tưởng (suy nghĩ khác biệt) từ bước phân tích ý tưởng (tư duy hội tụ). Nếu không sẽ dẫn đến quyết định thiên vị

#ViecLamVui #1001KhoaHocOnline #1001KyNangNgheNghiep #KyNangGiaiQuyetVanDe

 

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *