Home / Việc Làm Vui

Việc Làm Vui

Mẫu giấy khám sức khoẻ xin việc – 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui – Thông tin chi tiết phù hợp yêu cầu tuyển dụng nhiều ngành nghề

Giấy khám sức khoẻ xin việc chính là giấy tờ thể hiện cho nhà tuyển dụng biết được về tình trạng sức khoẻ tốt, có đủ năng lực lao động, có sức khoẻ phù hợp để đảm nhận công việc ứng tuyển của mỗi ứng viên. Download tại: Mẫu giấy …

Xem Blog