Home / Giáo dục / Học giỏi Hóa lớp 12 Bài 5 Phương pháp giải bài tập tác dụng với dung dịch kiềm, muối

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài 5 Phương pháp giải bài tập tác dụng với dung dịch kiềm, muối

Phương pháp giải CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Phương pháp  giải:

Trường hợp 1: nOH− ≤ nCO2 => nHCO−3 + nOH−

Trường hợp 2: nCO2 < nOH− < 2nCO2

Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: nCO2 = nHCO−3 + nCO2−3

Sử dụng bảo toàn điện tích: nOH− = nHCO−3 + nHCO−3 

=> nCO2−3 = nOH− – nCO2

Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để kết luận số mol kết tủa.

Ví dụ: nCa2+ < nCO2−3 => nCaCO3 = nCa2+

Trường hợp 3: 2nCO2 ≤ nOH− => nCO2−3 = nCO2

Phương pháp giải bài tập H+ tác dụng với dung dịch muối Cacbonat

Nhỏ từ từ dung dịch H+ vào dung dịch  và ngược lại là những dạng toán rất phổ biến trong các đề thi tuyển sinh trong những năm gần đây. Do cách giải 2 dạng toán này khác nhau nên các em cần biết để xử lí.

Trường hợp 1: NHỎ TỪ TỪ DUNG DỊCH H+ VÀO DUNG DỊCH HỖN HỢP GỒM VÀ 

Nguyên tắc giải các bài toán nhỏ dung dịch H+ vào dung dịch gồm CO32−và HCO3 là trước hết CO32− sẽ nhận H+ để tạo HCO3

CO32−+ H+→ HCO3

Chỉ khi cho toàn bộ CO32- đã chuyển hết thành HCO3 mới xảy ra tiếp phản ứng giải phóng khí CO2

HCO3+ H+→ CO2+ H2O

Công thức giải nhanh:

Nếu:  nH+ < nHCO3− + 2nCO32− (H+ phản ứng hết) thì nCO2 = nH+ – 2nCO32−

Nếu: nH+ ≥ nHCO3− + 2nCO32− => bảo toàn C:  nCO2 = nHCO3− + 2nCO32−

Trường hợp 2: NHỎ TỪ TỪ DUNG DỊCH HỖN HỢP GỒM HCO3− VÀ CO32− VÀO DUNG DỊCH H+

Do HCO3 và CO32− luôn tiếp xúc với lượng dư dung dịch H+ nên xảy ra đồng thời 2 phản ứng tạo khí CO2

nHCO3− + nH+ → nCO2 +  nH2O

      x         x                  x

nCO32− + n2H+ → nCO2 +  nH2O

      y         2y              y

Do mỗi dung dịch hỗn hợp nhỏ xuống đều chứa HCO3 và CO32− với số mol ion trong từng giọt tỉ lệ tương ứng với số mol ban đầu của mỗi ion nên để tính số mol CO2 (x + y) ta giải hệ

{xy=nHCO3−nCO32−x+2y=nH+

Công thức giải nhanh: nCO2 = nH+.(k+1)k+2 (với k = nHCO3−nCO32−)

Trung tâm tiếng Anh online HocHay: https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=3791135630266163629

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Ngữ Pháp Tiếng Anh – Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) – Học Hay

1. Động từ khiếm khuyết là gì? – Động từ khiếm khuyết (modal verb) là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *