Home / Giáo dục

Giáo dục

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                         (hỗn hợp X)                            (hỗn hợp Y) 2yAl  +  3MxOy  →t0  yAl2O3 + 3xM  (M là các kim loại trung bình như Fe, Cu, Cr,…) Phản ứng xảy ra hoàn toàn 2Al  +  Fe2O3 →t0 Al2O3 + 2Fe                    (1) Phương …

Xem Blog

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài 5 Phương pháp giải bài tập tác dụng với dung dịch kiềm, muối

Phương pháp giải CO2 tác dụng với dung dịch kiềm Phương pháp  giải: Trường hợp 1: nOH− ≤ nCO2 => nHCO−3 + nOH− Trường hợp 2: nCO2 < nOH− < 2nCO2 Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: nCO2 = nHCO−3 + nCO2−3 Sử dụng bảo toàn điện tích: nOH− = nHCO−3 + nHCO−3  => nCO2−3 = nOH− – nCO2 Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để …

Xem Blog