Home / Cẩm nang / Ứng dụng của hiện tượng phát quang – HocHay

Ứng dụng của hiện tượng phát quang – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Lượng Tử Ánh Sáng – Hiện Tượng Quang – Phát Quang – HocHay

Vật Lý Lớp 12 – Lượng Tử Ánh Sáng – Hiện Tượng Quang – Phát Quang

Hiện tượng quang – phát quang

  • Khái niệm về sự phát quang:

– Một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng quang – phát quang. Chất có khả năng phát quang gọi là chất phát quang.

– Một đặc điểm quan trọng của sự phát quang là nó còn kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích. Thời gian này dài ngắn khác nhau phụ thuộc vào chất phát quang.

  • Huỳnh quang và lân quang:

– Sự phát quang của các chất lỏng và khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Sự phát quang này gọi là sự huỳnh quang- thời gian phát quang rất ngắn (thời gian phát quang < 10−8 giây)

– Sự phát quang của nhiều chất rắn lại có đặc điểm là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích. Sự phát quang này gọi là sự lân quang- thời phát quang lớn hơn (thời gian phát quang > 10−8 giây). Các chất rắn phát quang này gọi là chất lân quang

Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang

Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích: λhq>λkt

εhq<εkt↔h.fhq<h.fkt↔λhq>λkt

Ứng dụng của hiện tượng phát quang

– Sử dụng trong các đèn ống để thắp sáng, trong các màn hình của dao động kí điện tử, tivi, máy tính.

– Sử dụng sơn phát quang quét trên các biển báo giao thông.

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=3694713901319552126

Link tổng hợp: https://hochay.com/vat-ly-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-vat-ly-lop-12-hochay-847.html
#vatlylop12 #vatly12 #vatlylop12chuong1 #daodongco #daodongdieuhoa #hochay #hoconline #hoctructuyen

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Luyện Toán 11 – Chương 6 – Bài 2: Phép tịnh tiến – Học hay

Định nghĩa Phép đặt tương ứng mỗi điểm M với một điểm M′ sao cho M′→=u→ (u→ là một véc tơ cố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *