Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Học Ngữ pháp câu điều kiện trong câu phức – HocHay

1. Câu điều kiện Câu điều kiện trong tiếng anh gồm có hai mệnh đề là mệnh đề chính và mệnh đề IF. Trong câu điều kiện if, hành động ở mệnh đề chính chỉ xảy ra nếu một điều kiện nào đó ở mệnh đề IF được thoả mãn. Câu điều kiện …

Xem Blog

Quả vải tiếng anh là gì? – Quả sấu tiếng anh là gì – Quả na tiếng anh là gì? – HocHay

Quả vải tiếng anh là gì? – Quả sấu tiếng anh là gì – Quả na tiếng anh là gì? Lychee /ˈliːtʃi/ quả vải, trái vải Longan /ˈlôNGgən/ quả nhãn, trái nhãn Dracontomelon – quả sấu Custard apple – quả na Java apple – quả roi, quả mận Ambarella – quả cóc, trái cóc Pomelo /ˈpɑːməloʊ/ quả bưởi …

Xem Blog